Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky (Diskusný dokument pracovnej skupiny)

Diskusný dokument si môžete stiahnuť tu:

 

Správa pracovnej skupiny Dunajského fondu

Správu pracovnej skupiny si môžete stiahnuť tu.

Výsledky činnosti a možné ďalšie smerovanie pracovnej skupiny

Dokument si môžete stiahnuť tu.

© 2015 by Dunajský Fond