V. Fórum Dunajského fondu / 5th Danube Fund Forum

Mesto na rieke / City on the River

26. septembra 2019, Divadlo Aréna, Bratislava / 26th September 2019, Arena Theatre, Bratislava

Verejné diskusné fórum s medzinárodnou účasťou

  • tlmočenie AJ/SJ zabezpečené 

  • občerstvenie pre účastníkov vo foyer divadla

  • vstup voľný po registrácii

Public forum with international line-up

  • interpreting EN/SK provided 

  • refreshment in the foyer for visitors

  • free admission after registration

IV. Fórum Dunajského fondu

18. septembra 2018, Divadlo Aréna, Bratislava      Program fóra 

  Fotogaléria                                                                  Krátky zostrih videozáznamu                                   Videozáznam fóra

III. Fórum Dunajského fondu

21. septembra 2017, Divadlo Aréna, Bratislava      Program fóra 

 Fotogaléria                                                                  Krátky zostrih videozáznamu ​                                  Videozáznam fóra

II. Fórum Dunajského fondu

22. septembra 2016, Divadlo Aréna, Bratislava      Program fóra 

 Fotogaléria                                                                 Krátky zostrih videozáznamu ​                                  

 Fotogaléria                                                                 Videozáznam fóra ​                                  

I. Fórum Dunajského fondu

23. septembra 2015, Divadlo Aréna, Bratislava      

Hlavný partner štyroch ročníkov Fóra Dunajského fondu
Partner štyroch ročníkov Fóra Dunajského fondu

© 2015 by Dunajský Fond

slnovrat 22sept16 0581b