Konferencia DANUrB+ v Kolárove

Pozývame Vás na regionálnu konferenciu v Kolárove, ktorá sa uskutočnív rámci projektu DANUrB+. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o možnosti rozvoja území Dunaja a Malého Dunaja.

Organizátori: Stredoeurópska nadácia (CEF), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a EZÚS Pons Danubii.

Dátum : 14.06.2022 09:30-15:00

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. 4. 946 03 Kolárovo

Prihlásenie je možné do 10. júna na tomto odkaze.

Program:

 

9.30 – 10.00

 

Registrácia účastníkov

10.00 – 10.15

Úvodné príhovory

10.15 – 11.15

Príklady dobrej praxe - Prezentácia inšpiratívnych projektov a plánov z regiónu:
Danube Bike&Boat, Korzo Zálesie, Kukkonia, Nadácia rodiny Kúšikovcov

11.15 – 11.45

Prestávka na občerstvenie

11.45 – 12.30

Návrhy na revitalizáciu priestorov pri rieke – prezentácia prác študentov Fakulty architektúry STU

12.30 – 13.00

Prezentácia prípravy Akčného plánu Pons Danubii

13.00 – 14.00

Obed

14.00 – 14.30

Prednáška odborníka na tému priestorového plánovania

14.30 – 15.00

Pilotný návrh pre správu Malého Dunaja – predstavenie priebežných výsledkov práce expertov

15.00

Záver

 

Sprievodný program

Výstava prác študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU – návrhy na „Plávajúce zariadenia služieb pre cestovný ruch“,  ako iniciačných objektov  pre rekreačné zóny na hlavných cyklistických a vodných trasách, či plochách.

Prezentácia zámeru študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU na exteriérový mobiliár pre oddychové zóny na brehu Malého Dunaja a Dunaja. (komunikácia so zástupcami samospráv a stakeholdermi)

Jarné čistenie brehov Dunaja

Zapojili sme sa do tejto iniciatívy aby sme spoločnými silami prispeli k čistote brehov riek a ďalších vodných tokov na Žitnom ostrove a v jeho okolí. Počas dvoch nasledujúcich víkendov v rôznych lokalitách vyčistíme brehy Dunaja, Malého Dunaja, Klátovského ramena a Váhu. 


Dobrovoľníci so záujmom...

Konferencia DANUrB+ v Kolárove

Pozývame Vás na regionálnu konferenciu v Kolárove, ktorá sa uskutočnív rámci projektu DANUrB+. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o možnosti rozvoja území Dunaja a Malého Dunaja.


Dátum : 14.06.2022 09:30-15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. 4. 946 03 Kolárovo


Organiz...

Filmový dokument o živote ľudí na Dunaji

Dokončili sme dokumentárny film Ľudia na Dunaji, ktorý ukazuje pôsobenie rôznych komunít na rieke a to, čo pre nich rieka znamená. Od Bratislavy až po Štúrovo sa títo cenní ľudia a komunity snažia - aj s podporou od Dunajského fondu - odovzdávať čaro rieky ďalej a starať sa o jej prostredie. 

Fórum Dunajského fondu & Konferencia Bratislava a okolie je za nami!

23. novembra sme zrealizovali v poradí už 6. ročník Fóra Dunajského fondu, tentokrát v spojení s Konferenciou Bratislava a okolie. Pod jednotiacim názvom MESTO-RIEKA-KRAJINA sme sa venovali témam, ktoré sa dotýkajú starostlivosti o vzácne územia, ktoré spoločne zdieľame. Či už na územiach mesta...

MESTO-RIEKA-KRAJINA

Už 23. novembra 2021 sa koná podujatie MESTO-RIEKA-KRAJINA: Konferencia Bratislava a okolie & Fórum Dunajského fondu. Pripravujeme ho spoločne s hlavným mestom SR Bratislavou, Dolným Rakúskom a Burgenlandskom, realizátormi cezhraničného projektu baum_cityregion. Podujatie sa bude konať v Zrkadlovej...

Fórum Dunajského fondu a Konferencia projektu baum_region

V spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland organizujeme na 23. novembra spoločné verejné diskusné podujatie na témy mesto-rieka-krajina. Hybridné podujatie predstaví domácich aj zahraničných hostí, ktorí budú diskutovať a prezentovať témy týkajúce sa...

Pripravujeme piaty ročník Slnovratu na Dunaji

Po minuloročnej prestávke spôsobenej pandémiou sme sa rozhodli pripraviť jubilejný piaty ročník prehliadky podujatí a komunít na rieke. Napriek neistote a pretrvávajúcim zmenám sa prihlásili viac ako dve desiatky podujatí, ktoré spolu tvoria celojúnový program aktivít od Bratislavy až po Štúrovo...

Začala sa realizácia projektu DANUrB+

Prostredníctvom svojich aktivít v rámci Dunajského fondu sa Stredoeurópska nadácia stala partnerom medzinárodného projektu DANUrB+, podporeného z programu Interreg – Dunajský nadnárodný program. Do projektu sú zapojené organizácie zo 6 krajín, jeho hlavným cieľom je podpora miestneho rozvoja a...

Je rozhodnuté o víťazoch IV. grantovej výzvy

 

Odborná porota, vybraná z členov Kruhu poradcov, hodnotila spolu 32 prijatých žiadostí. Výsledok dvojkolového hodnotiaceho procesu je 16 podporených projektov celkovou sumou 68 000 eur. Zoznam projektov si môžete pozrieť tu.

Podporte našu činnosť kúpou umeleckej grafiky

Pre tretí ročník Slnovratu na Dunaji vytvoril slovenský umelec Tomáš Gabzdil Libertíny grafiku, ktorá symbolizuje bohatstvo života na Dunaji. Výtvarník pri tvorbe využil aj inšpirácie a myšlienky od konkrétnych ľudí a komunít, ktorí pôsobia alebo trávia čas na rieke. Umelecká grafika bola vydaná v...