Kruh poradcov

Peter Gero 

urbanista a konzultant,

člen architektonických

a urbanistických porôt, odborný garant pre tvorbu nového urbanistického konceptu mesta Trenčín

Peter Littmann 

generálny riaditeľ spoločnosti

Brandinsider,  honorárny profesor pre marketing

na Univerzite Witten

v Nemecku

Gábor Bindics 

zakladateľ KC Dunaj 

a bratislavskej kuriérnej služby Švihaj Šuhaj, vedie projekt Starej tržnice

v Bratislave

Igor Marko

architekt a urbanista, v Londýne vedie ateliér Marko&

Placemakers, hosťujúci pedagóg

na viacerých medzinárodných univerzitách

Andrea Froncová

environmentalistka

v organizácii

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske

združenie

Katarína Jägrová

architektka, pracuje pre architektonický ateliér GFI, je členkou Slovenskej komory architektov

Martin Paško

architekt, spoluautor Design Factory (ocenenie CE.ZA.AR), zakladateľ

adom m. studio

a Design Factory

Juraj Keleši

stavbár podieľajúci sa na výstavbách diaľnic, dunajských mostov a gabčíkovskej priehrady; celoživotný vodák, kajakár a otužilec organizujúci aktivity Ľadových medveďov na Dunaji

Marián Molnár

lodný kapitán I. triedy. a inštruktor plavby, prevádzkovateľ riečneho prístavu a výletnej lode

© 2015 by Dunajský Fond