Mapa s prehľadom verejnoprospešných projektov, kam môžeme pridať aj váš projekt 

s označením konkrétneho miesta jeho realizácie.

 

© 2015 by Dunajský Fond