Mapa územia Dunaja a Malého Dunaja

Mapa zachytáva vstupy od aktérov v RiverLabe a verejne dostupné informácie o plánoch a potencionálne možných aktivitách na Dunaji. Sú v nej zobrazené aj projekty vo fáze úvah, ktoré môžu mať výrazný vplyv na kvalitu života a prírodného prostredia na Dunaji.

Mapa je otvorená pripomienkam a korekciám. Posielajte ich  prosím na: kristina@cef.sk 

Zozbierané pripomienky budú zapracované do aktualizovanej verzie mapy.

Kliknutím na vyznačený štvorec otvoríte mapový list

hlavnamapa.png

Detailné zobrazenie vybraných oblastí 

© 2015 by Dunajský Fond