Novinky

Fórum Dunajského fondu a Konferencia projektu baum_region

V spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland organizujeme na 23. novembra spoločné verejné diskusné podujatie na témy mesto-rieka-krajina. Hybridné podujatie predstaví domácich aj zahraničných hostí, ktorí budú diskutovať a prezentovať témy týkajúce sa...

Pripravujeme piaty ročník Slnovratu na Dunaji

Po minuloročnej prestávke spôsobenej pandémiou sme sa rozhodli pripraviť jubilejný piaty ročník prehliadky podujatí a komunít na rieke. Napriek neistote a pretrvávajúcim zmenám sa prihlásili viac ako dve desiatky podujatí, ktoré spolu tvoria celojúnový program aktivít od Bratislavy až po Štúrovo...

Začala sa realizácia projektu DANUrB+

Prostredníctvom svojich aktivít v rámci Dunajského fondu sa Stredoeurópska nadácia stala partnerom medzinárodného projektu DANUrB+, podporeného z programu Interreg – Dunajský nadnárodný program. Do projektu sú zapojené organizácie zo 6 krajín, jeho hlavným cieľom je podpora miestneho rozvoja a...

Je rozhodnuté o víťazoch IV. grantovej výzvy

 

Odborná porota, vybraná z členov Kruhu poradcov, hodnotila spolu 32 prijatých žiadostí. Výsledok dvojkolového hodnotiaceho procesu je 16 podporených projektov celkovou sumou 68 000 eur. Zoznam projektov si môžete pozrieť tu.

Podporte našu činnosť kúpou umeleckej grafiky

Pre tretí ročník Slnovratu na Dunaji vytvoril slovenský umelec Tomáš Gabzdil Libertíny grafiku, ktorá symbolizuje bohatstvo života na Dunaji. Výtvarník pri tvorbe využil aj inšpirácie a myšlienky od konkrétnych ľudí a komunít, ktorí pôsobia alebo trávia čas na rieke. Umelecká grafika bola vydaná v...