Podujatia a aktivity aktérov na Dunaji

V tejto sekcii nájdete zmapované podujatia, ktoré súvisia so životom na Dunaji na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Podujatia sú radené od najaktuálnejších po najstaršie. Udalosti priebežne dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme sem pridali aj Váš event súvisiaci so životom na rieke a jej brehoch, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

>> Viac

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nereprezentuje projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamnená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

© 2015 by Dunajský Fond

Najväčší spomedzi dravcov na Dunaji

Organizátor: Ochrana dravcov na Slovensku Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku každý rok koordinuje akciu pre ochranárov z radov ornitológov, tiež študentov a dobrovoľníkov, ktorí počítajú zimujúcu populáciu orliaka morského - najväčšieho dravca, ktorý hniezdi na území Slovenska. Zimné sčítanie sa realizuje pozdĺž vodných tokov, ale tiež na ďalších vodných plochách, v rámci celého Slovenska, Dunaj nie je výnimkou. Pre verejnosť bude pripravené pozorovanie tohto dravca pri múzeu Danubiana

Go to link