Podujatia a aktivity aktérov na Dunaji

V tejto sekcii nájdete zmapované podujatia, ktoré súvisia so životom na Dunaji na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Podujatia sú radené od najaktuálnejších po najstaršie. Udalosti priebežne dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme sem pridali aj Váš event súvisiaci so životom na rieke a jej brehoch, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

>> Viac

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nereprezentuje projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamnená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

© 2015 by Dunajský Fond

Performance AquaPhone Štúrovo (Foto I. Frühauf)

Kultúrne združenie Štúrovo a okolie, Juraj Himmler 3. sobota v júni, Štúrovo, most Márie Valérie Začiatkom 50tych rokov most Márie Valérie nestál a neexistovala možnosť stretnutia alebo rozhovoru s príbuznými alebo priateľmi na druhej strane Dunaja. Preto šli ľudia večer v bezvetrí k rieke a voda prenášala pol kilometra ich zvesti, často šifrovanú správu. AquaPhone ctí osudy, ktorých tajomstvá sa v minulosti odovzdali Dunaju, svedčí o túžbe po dialógu a vynaliezavosti pri prekonávaní hraníc

Go to link