Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Lagúna Lido

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) predstavenie projektu: 2015 ABVK v koordinácii s iniciátormi obnovy Lida podporuje úpravu pravého brehu Dunaja v Bratislave v lokalite bývalého kúpaliska Lido a vytvorenie Lagúny na rekreáciu a vodné športy s plážovým brehom. Cieľom tohto projektu je pritiahnuť ľudí k Dunaju. Podstatou je mierne rozšírenie koryta Dunaja, oddelené od hlavného koryta Dunaja úzkou smernou stavbou v línii súčasného brehu.

Go to link