Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Kajakárska magistrála

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) zahájenie: 2015 Úsek Dunaja v Bratislave pri pravom brehu medzi Starým mostom (rkm 1868,1) a ramenom zvaným „Zuzana“, „Štrkovňa“ alebo „Suez“ na rkm 1862,2 je populárnou vodáckou trasou. Kajakárskou magistrálou je voda, najmä blízko brehu a snahou ABVK je, aby sa tu breh neupravoval nevhodným spôsobom, alebo aby sa tu neobjavili hausbóty či pontóny, ktoré by boli pre vodákov prekážkou, alebo nebezpečenstvom.

Go to link