Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Múzeum Dunaja a konferenčné centrum

Dipl. Ing. Olivér Csémy, Mag.arch. Krisztián Csémy 2015 Rozvoj unikátneho miesta, Alžbetinho ostrova na Dunaji v Komárne prostredníctvom vybudovania Múzea Dunaja a konferenčného centra "Serpentína". Moderný architektonický tvar môže dopĺňať historickú architektúru mesta. Súčasťou komplexu je ľod, tvoriaca s ním tvarovo a hmotovo celok, ale je od neho aj odpojiteľná. Okrem svojej základnej funkcie by sa budova mala stať aj dôstojným osobným prístavom Komárna.

Go to link