Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

River Space – oddychový priestor

Autor: Atelier Art – Euforion / Ľubomír Boháč/ M.Č. Staré Mesto Realizácia: 2015-2016 Priestor medzi parkoviskom pri osobnom lodnom prístave a Starým mostom vlastní spoločnosť Verejné prístavy a.s. Vedenie Starého Mesta prišlo s myšlienkou revitalizácie tohto priestoru na kultúrno spoločenský a oddychový priestor, ktorý by nadviazal na verejnosťou veľmi obľúbené priestory situované na nábreží pred obchodným centrom Eurovea.

Go to link