Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

WHISPER BWB

Studio KLEDS, Ing. arch. E. Kochergina, FASTU 2015-16 Medzinárodný umelecko-sociálny výskumný projekt pre 3 mestá na Dunaji: Bratislava, Viedeň, Budapešť definuje emocionálne aspekty mestskej reality -"POCIT MESTA". Iniciuje medzikultúrny dialóg miest tzv."stredoeurópskeho trojuholníka" - je adresovaný priamo ich obyvateľom a cez výskum mestského prostredia a jeho výsledkov-umelecká inštalácia na rieke, film o mestskej identite-prispieva k procesu transformácii od urbanizácie k humanizácii.

Go to link