Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Dunajské schody - štúdia

Ing. arch. Martin Paško / mstudio /design factory v 2009 v spolupráci s SVP š.p. Dunajské schody tvoria prirodzené vyústenie korza na promenádu pri Propeleri v celej šírke námestia Ľ.Štúra a privedú ľudí priamo k rieke a budú zaroveň vstupnou bránou na bratislavské korzo do centra mesta pre turistov z osobných lodí. Stanú sa silným stretávacím a komunikačným uzlom na promenáde. Preto projekt počíta v osi schodov s osadením veľkých orientačných hodín a podsvietením jednotlivých stupňov.

Go to link