Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Múzeum dunajských lužných lesov

Autor / Koordinátor: doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD, FASTU 2015-2016 Záverečná práca poslucháčov Fakulty architektúry. Návrh vychádza z územného plánu spracovaného I. Markom. Uvažuje s novým vstupným objektom do krajiny a čiastočnou obnovou pôvodnej riečnej sústavy Dunaja v priestore inundácie. Práca sa opiera o reálne podklady, pričom presahuje do tvorivej úvahy. Predpokladá sa prezentácia pomocou "augmented reality" in situ na základe 3D modelu lokality a návrhu.

Go to link