Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Budovanie Ekocentra Dropie

Slovenská agentúra životného prostredia, 2015-16 Cieľom projektu je využiť nové environmentálne technológie pri prevádzke centra a zároveň vytvoriť ukážku tradičného krajinného rázu Dolného Žitného ostrova. Na dosiahnutie tohto cieľa je plánovaná rekonštrukcia terajšieho strediska a postupná premena na Ekocentrum. Bude slúžiť širokej verejnosti a okrem zaujímavých informácií o Dolnom Žitnom ostrove bude poskytovať inšpiráciu na využitie prezentovaných technológií a opatrení v bežnom živote.