Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Hodnoty Dunaja pre základné školy

Slovenská agentúra životného prostredia / Ing. Lucia Vačoková Problematika environmentálnej a regionálnej výchovy týkajúca sa rieky Dunaj bola spracovaná do formy populárnej metodickej príručky pre pedagógov základných škôl a pracovných listov pre ich žiakov. Cieľom bola integrácia prírodných vedomostí a spoločných hodnôt Dunaja a nadviazanie spoločných HU – SK výchovných a vzdelávacích vzťahov. Výstupy projektu sú dostupné na webe projektu, vytlačená verzia na vyžiadanie u koordinátora.

Go to link