Čo je Dunajský fond

Dunajský fond je platformou pre lepší a kvalitnejší život na rieke. Realizujeme ho ako samostatný nadačný program v rámci Stredoeurópskej nadácie od roku 2015. V rámci fondu vytvárame priestor pre produktívnu diskusiu a zdieľanie informácií medzi aktérmi, ktorí pôsobia na slovenskom území Dunaja ako aj Malého Dunaja. Veríme, že otvorenosť, korektnosť vzťahov a spolupráca vedú ku kvalitnej, systematickej a prezieravej starostlivosti o územie rieky a k jeho udržateľnému rozvoju. Sústreďujeme ľudské a finančné zdroje a know-how, ktoré napomáhajú k dosahovaniu cieľov Charty Dunajského fondu. Pozrite sa, čo robíme,  kto nás podporuje a ako viete pomôcť vy.