DANUrB+

 

Aktivity nadačného programu Dunajský fond rozvíjame od roku 2020 aj v rámci medzinárodného projektu  DANUrB+. Jeho hlavným cieľom je podpora miestneho rozvoja a zvýšenie atraktívnosti podunajských oblastí pre domáci a medzinárodný cestovný ruch prostredníctvom konkrétnych iniciatív v území. 

 

"logo interreg"

 

Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Interreg - Dunajského nadnárodného programu. Obdobie realizácie je júl 2020 až december 2022. Združuje partnerov zo 6 krajín - zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska - konkrétne univerzity, mestá a regióny, mimovládne organizácie a profesionálne organizácie cestovného ruchu. Partnermi projektu zo Slovensku sú: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a dizajnu STU, Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii a mesto Štúrovo.

Aktivity projektu projektu sa uskutočnia v štyroch rôznych oblastiach: výskum potenciálu cestovného ruchu, vzdelávanie, podujatia pre verejnosť a plánovanie projektov. Dôležitou cieľovou skupinou projektu sú miestne komunity, ktorým prinesie projekt možnosť zviditeľnenia svojich aktivít v zahraničí a sieťovania. Edukačné programy budú zamerané na vzdelávanie mladých ľudí v oblasti kultúrneho dedičstva spojeného s riekou Dunaj. Výsledkom projektu bude zviditeľnenie jedinečného kultúrneho dedičstva a miestnych iniciatív, ktoré sa venujú ich oživeniu v rámci medzinárodnej siete. Výstupom budú aj konkrétne projektové plány v území pripravené na uchádzanie sa o dostupné zdroje a následnú realizáciu.

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (ERDF a IPA).

Ďalšie informácie sú dostupné na webstránke projektu.