Fórum Dunajského fondu

Fórum Dunajského fondu je výročné verejné diskusné podujatie, na ktoré pozývame zaujímavých a významných hostí, odborníkov a aktérov z prostredia rieky. Podujatie je otvorené pre návštevníkov z radov tých, ktorí sa zaujímajú o dianie na Dunaji, ochranu jeho územia a témy rozvoja verejného priestoru a infraštruktúry.

 

MESTO-RIEKA-KRAJINA Konferencia Bratislava a okolie & Fórum Dunajského fondu 2021


Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava