MESTO-RIEKA-KRAJINA

Konferencia Bratislava a okolie & Fórum Dunajského fondu 2021

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Ako spolupracovať v cenných prírodných aj osídlených oblastiach?

Ako rozvíjať a ochraňovať mestské aj riečne zóny udržateľným spôsobom?

Ako nás môžu inšpirovať úspešné príbehy z Európy?

 

Podujatie vzniklo spoločne v spolupráci s cezhraničným projektom baum_cityregion.

 

Videozáznam podujatia rozdelený na päť častí nájdete na Youtube kanáli Dunajského fondu.

Program

9.00
Registrácia prezenčných účastníkov v Primaciálnom paláci
9.30
Úvod a otváracie príhovory

Tatiana Kratochvílová

1. námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislava

Martin Eichtinger

krajinský radca pre bývanie, prácu a medzinárodné vzťahy v Dolnom Rakúsku (videopríhovor)

Heinrich Dorner

krajinský radca pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a bytovú výstavbu v Burgenlandsku (videopríhovor)

Marek Senkovič

CEO spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Projekt baum_cityregion: aktuálne informácie

Dunajský fond: šesť rokov na rieke

9.55
Zelené iniciatívy v Bratislave a jej rakúskom okolí: pohľad do minulosti a vízie pre budúcnosť

prezentácie

Bratislava/nahlas a návrh Národného parku Podunajsko
Mikuláš Huba, environmentalista, vedecký pracovník Geografického ústavu SAV a profesor na Ústave manažmentu STU v Bratislave

Obsadenie Hainburských luhov
Gerhard Heilingbrunner, predseda Kuratorium Wald, čestný predseda strešnej organizácie spolku ochrany životného prostredia, bývalý účastník obsadenia Hainburských luhov a iniciátor referenda za ich záchranu

Bratislavský dunajský park
zástupca Metropolitného inštitútu Bratislava

10.55
Krajina-rieka-mesto: príklady dobrej bilaterálnej spolupráce

prezentácie

Cezhraničný národný park
Johannes Ehrenfeldner, riaditeľ Národného parku Neusiedler See - Seewinkel

Príbehy o spolupráci z Viedenského lesa
Andreas Weiß, riaditeľ Biosférickej rezervácie Viedenský les

25 rokov spolupráce v Národnom parku
Stephanie Blutaumüller, projektová koordinátorka v Národnom parku Donau-Auen

11.30
Ľudia na Dunaji

ukážka z dokumentárneho filmu Stredoeurópskej nadácie o komunitách pôsobiacich na rieke

 

11.35
Coffee break
12.00
Diaľnica alebo riviéra? Príbeh vrátenia rieky pre ľudí v Utrechte

prezentácia a diskusia o znovuzrodení riečneho kanálu a jeho prínose pre mestský život

Martin Knuijt
riaditeľ OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN, Utrecht (online)

12.20
Rieka v meste: snahy o kultivovanie a oživovanie riečnych zón

prezentácie a moderovaná diskusia

Obnova Mlynského náhonu
Eugen Ščavnický, predseda o.z. Mlynský náhon, Košice

Život na nábreží
Cecília Lohász, občianske združenie VALYÓ, Budapešť (online)

Možnosti obnovy prirodzeného stavu Dunaja v urbanizovanom prostredí Bratislavy
Katarína Holubová, generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva
Tomáš Kušík, predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia

Mosquito Bioregulation - cezhraničná vízia
Hans Jerrentrup, Združenie biologickej regulácie komárov nariekach Dyje a Morava

Dunaj a vodácke športy
Vladimír Mišík, prezident Asociácie bratislavských vodáckych klubov

 

13.30
Občerstvenie a networking

Minulé ročníky