Kruh poradcov

Peter Gero

urbanista a konzultant, člen architektonických a urbanistických porôt, odborný garant pre tvorbu nového urbanistického konceptu mesta Trenčín

Gábor Bindics

zakladateľ KC Dunaj a bratislavskej kuriérnej služby Švihaj Šuhaj, vedie projekt Starej tržnice v Bratislave

Andrea Froncová

environmentalistka v organizácii BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Martin Paško

architekt, spoluautor Design Factory (ocenenie CE.ZA.AR), zakladateľ adom m. studio a Design Factory

Peter Littmann

generálny riaditeľ spoločnosti Brandinsider,  honorárny profesor pre marketing na Univerzite Witten v Nemecku

Igor Marko

architekt a urbanista, v Londýne vedie ateliér Marko& Placemakers, hosťujúci pedagóg na viacerých medzinárodných univerzitách

Katarína Jägrová

architektka, pracuje pre architektonický ateliér GFI, je členkou Slovenskej komory architektov

Juraj Keleši

stavbár podieľajúci sa na výstavbách diaľnic, dunajských mostov a gabčíkovskej priehrady; celoživotný vodák, kajakár a otužilec organizujúci aktivity Ľadových medveďov na Dunaji

Marián Molnár

lodný kapitán I. triedy. a inštruktor plavby, prevádzkovateľ riečneho prístavu a výletnej lode