Kontakt

Dunajský fond je program Stredoeurópskej nadácie. Všetky aktivity fondu sú zároveň aktivitami nadácie a sú koordinované jej zamestnancami.

Ak chcete prispieť do Dunajského fondu alebo sa dozvedieť viac o našej činnosti, napíšte nám priamo:

Kristína Vandová
programová manažérka
pracovná skupina RiverLab, Fórum Dunajského fondu, projekt DANUrB+
kristina.vandova@cef.sk

Stredoeurópska nadácia (CEF)
Sasinkova 12
811 08 Bratislava
+ 421 2 57 204 121
+ 421 2 57 204 122
www.cef.sk