Ak máte záujem prispieť do Dunajského fondu, napíšte nám na cef@cef.sk, alebo juraj@cef.sk

Juraj Tedla

programový manažér pre Slnovrat na Dunaji a grantové výzvy

cef@cef.sk

Kristína Vandová

programová manažérka pre River Lab

kristina@cef.sk

Juraj Čorba

rozvoj programu a tvorba partnerstiev

juraj@cef.sk 

Stredoeurópska nadácia (CEF)

Sasinkova 12

811 08 Bratislava

+ 421 2 57 204 121

+ 421 2 57 204 122

www.cef.sk

© 2015 by Dunajský Fond