O Fonde

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

Dunajský fond identifikuje, združuje a koordinuje finančné, ľudské

a iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v území rieky.


Pridajte sa k nám a dajte vedieť o sebe a o Vašich aktivitách na rieke, prihláste sa k Charte Dunajského fondu, prispejte finančne alebo akokoľvek inak do Dunajského fondu, prípadne žiadajte fond o podporu projektov sledujúcich Ciele Charty Dunajského fondu.

Aktuálne

Začala sa realizácia projektu DANUrB+

Prostredníctvom svojich aktivít v rámci Dunajského fondu sa Stredoeurópska nadácia stala partnerom medzinárodného projektu DANUrB+, podporeného z programu Interreg – Dunajský nadnárodný program. Do projektu sú zapojené organizácie zo 6 krajín, jeho hlavným cieľom je podpora miestneho rozvoja a zvýšenie atraktívnosti podunajských oblastí pre domáci a medzinárodný cestovný ruch. Viac informácií nájdete tu.

Je rozhodnuté o víťazoch IV. grantovej výzvy

Odborná porota, vybraná z členov Kruhu poradcov, hodnotila spolu 32 prijatých žiadostí. Výsledok dvojkolového hodntiaceho procesu je 16 podporených projektov celkovou sumou 68 000 eur. Zoznam projektov je k možné pozrieť si tu.

Štvrtá grantová výzva pre neziskové projekty na rieke

Vyhlasujeme novú grantovú výzvu, ktorá je otvorená od 14. októbra do 14. novembra 2019. Vďaka podpore od spoločnosti Slovnaft a rodiny Kúšikovcov je k dispozícii na prerozdelenie minimálne 68 tisíc eur.

Uchádzať o podporu sa môžu neziskové organizácie podaním projektového nápadu na vyplnenom formulári. Podrobné podmienky a formulár sú k dispozícii tu. 

Podporte nás zakúpením umeleckého diela "Dunaj" 

Pri príležitosti Slnovratu na Dunaji 2018 vytvoril slovenský výtvarník Tomáš Gabzdil Libertíny umeleckú grafiku, ktorá symbolizuje život na Dunaji. Z limitovaného počtu 100 ks vyrobených  remeselnou technikou sieťotlače, ostáva

posledných 50 ks na predaj. Výťažok z predaja využijeme na financovanie verejnoprospešných aktivít a neziskových projektov na rieke.

V prípade záujmu nám prosím napíšte na cef@cef.sk.

V. Fórum Dunajského fondu

Pozrite si program piateho ročníka fóra a prihláste svoju účasť.
Konať sa bude 26. septembra 2019 v Divadle Aréna v Bratislave. Hlavným obsahom fóra bude diskusia s investormi a ďalšími hosťami o verejných priestranstvách okolo bratislavských nábreží a inšpirácie a skúsenosti zahraničných hostí s manažovaním európskych riek.

Vstup na fórum je voľný, avšak podmienený prihlásením cez registračný formulár. Prihlásiť sa môžete do 24. septembra.

Dunaj a Malý Dunaj na mape RiverLabu 

V spolupráci s Ústavom manažmentu STU sme v RiverLabe pripravili detailnú mapu Dunaja. Okrem aktuálneho stavu zachytáva aj plány a potencionálne možné aktivity na Dunaji.

Mapa je otvorená pripomienkam a korekciám, bude sa priebežne aktualizovať.

Mapa má podobu pdf dokumentov.

Nájdete ju v sekcii Mapy River Labu.

Štvrtý ročník Slnvratu na Dunaji

Opäť viac ako 40 podujatí sa koná počas celého júna na rieke a jej brehoch. Vďaka zapojeniu sa množstva organizátorov, ktorí vo vlastnej réžii pripravili verejné podujatia,  môžu ľudia privítať leto na rieke a spoznať jej čarovné miesta.

Tlačovú správu nájdete tu.

Ďakujeme!

Ďakujeme všetkým za účasť v hľadisku na štvrtom Fóre Dunajského fondu 18. septembra. Ďakujeme hosťom, ktorí vystúpili na pódiu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Slovnaft, a.s. a partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorí nám pomohli fórum zrealizovať.

Fotogalériu nájdete na tejto stránke,  video záznam je dostupný tu.

Podrobný program IV. Fóra

Podrobný a aktualizovaný program nájdete na tomto odkaze. Účasť na Fóre podlieha prihláseniu cez online formulár.

Štvrté Fórum organizujeme s podpodou hlavného partnera Fóra spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a partnera Fóra Bratislavského samosprávneho kraja.

Máme výsledky III. grantovej výzvy

Vo finálovom kole 28. júna bolo osobne odprezentovaných 18 postupujúcich projektových žiadostí. Prezentácie hodnotila odborná porota, ktorej členmi boli Juraj Keleši, Peter Gero, Andrea Froncová a Marián Molnár. Na základe hodnotenia poroty schválila správna rada Stredoeurópskej nadácie finančnú podporu pre 12 projektov na Dunaji a Malom Dunaji. Ďakujeme všetkým žiadateľom o podporu, ktorí sa zapojili do grantovej výzvy a snažia sa o zlepšovanie prostredia okolo rieky. 

Ďakujeme donorom grantovej výzvy spoločnosti SLOVNAFT, a.s., rodine Kúšikovcov a NADÁCII X-BIONIC® SPHERE. 

Podrobný zoznam podporených projektov nájdete tu.

IV. Fórum Dunajského fondu

Pripravujeme štvrtý ročník verejného fóra, na ktorom budú diskusie politických  lídrov a aktérov v území. 

Fórum sa bude konať 18. septembra 2018 v Divadle Aréna od 9.00 do 13.00 hod.

Účasť je podmienená prihlásením sa cez online formulár tu.

Štartuje tretí ročník Slnovratu na Dunaji

Verejná prehliadka aktivít a otvorených brán spoločenstiev na rieke ponúka 40 rôznych podujatí pozdĺž celého slovenského územia Dunaja, ako aj Malého Dunaja. 

Tretia grantová výzva Dunajského fondu

je otvorená pre podávanie žiadostí od 20. marca do 23. apríla 2018.

Podmienky nájdete tu.

Pripravujeme tretí ročník Slnovratu na Dunaji

Oslovujeme organizácie a komunity pôsobiace na Dunaji a Malom Dunaji, aby sa zapojili do nového ročníku Slnovratu na Dunaji 2018. Pozvánku nájdete tu.
V prípade Vášho záujmu prihláste Vaše podujatie do online formuláru.

Krátky trailer aj celý záznam z III. Fóra Dunajského fondu

Celý video záznam ako aj krátky zostrih z tretieho fóra Dunajského fondu si môžete pozrieť na našom youtube kanáli tu.

Ľudia a spoločenstvá na Dunaji očami fotografov v online galérii

Organizátori jednotlivých podujatí Slnovratu na Dunaji 2017 boli nafotení dvoma talentovanými nepočujúcimi fotografmi Matejom a Adamom Kováčovcami. Pozrite si mozaiku ilustrujúcu pestrosť a rôznorodosť ľudí a profesií na rieke.

Interaktívna mapa územia vo finálnej fáze

Spolu s Ústavom manažmentu STU v Bratislave pracujeme na posledných úpravách  interaktívnej mapy územia okolo Dunaja a Malého Dunaja. Mapa bude mať podobu pdf dokumentov s možnosťou zobrazovania rôznych vrstiev prvkov a objektov. Pracujeme na tom, aby mapa bola umiestnená

na našom webe najneskôr v decembri 2017.

Ďakujeme!

Ďakujeme všetkým za účasť v hľadisku na treťom fóre 21. septembra 2017, ďakujeme hosťom, ktorí vystúpili na pódiu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Slovnaft, a.s. a partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorí nám pomohli fórum zrealizovať. Fotografie a video záznam z fóra po spracovaní uverejníme na webstránke. V prípade záujmu o činnosť Dunajského fondu nás môžete kontaktovať na adrese cef@cef.sk.

Aktualizovali sme program

III. Fóra Dunajského fondu. Prihláste sa.

Aktuálny program fóra s upravenou dramaturgiou si môžete pozrieť tu. Fórum sa koná 21. septembra v Divadle Aréna v Bratislave. Zarezervujte si svoje miesto včas,  najneskôr do 18. septembra na cef@cef.sk 

Odišiel Peter Kurhajec

S hlbokou ľútosťou sme prijali správu o úmrtí pána Petra Kurhajca. Pán Peter Kurhajec bol jedným z prispievateľov do Dunajského fondu a partnerom I. ročníku Slnovratu na Dunaji, v rámci ktorého pripravil pre širokú verejnosť unikátnu audiovizuálnu projekciu na vodnom vejári na Dunaji pod názvom Tancujúca voda. Bol zakladateľom a predsedom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, venoval sa filantropii a zvyšovaniu kvality verejného priestoru a života v Bratislave. Radi by sme vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým. Česť jeho pamiatke.

Pripravujeme III. Fórum Dunajského fondu. Rezervujte si svoje miesto.

Rezervovať si svoje miesto na treťom ročníku Fóra Dunajského fondu môžete už dnes. Podujatie sa bude konať 21. septembra 2017 v Divadle Aréna v Bratislave. Svoju účasť potvrďte na cef@cef.sk. Predbežný program nájdete tu.

Program Slnovratu na Dunaji 2017

Odštartovali sme druhý ročník Slnovratu na Dunaji. Program viac ako 45 podujatí na hlavnom toku i Malom Dunaji nájdete na www.slnovratnadunaji.sk.

Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky

Uverejňujeme aktuálny výstup doterajšej práce RiverLabu Žitný ostrov a okolie,  Diskusný dokument pracovnej skupiny.

Cieľom RiverLabu je pomenovať tie opatrenia, ktoré jej členovia považujú za najdôležitejšie z pohľadu riešenia výziev v území a k dosiahnutiu ich spoločnej vízie o riečnych oblastiach Žitného ostrova a okolia.

Tento dokument je súhrnom možných opatrení, z ktorých si aktéri môžu vybrať, aby následne navrhli možné cesty ako ich realizovať.

Diskusný dokument je pracovným materiálom pre RiverLab Žitný ostrov a okolie. Je otvorený diskusii tak medzi aktérmi v rámci RiverLabu, ako aj v rámci širšej dotknutej verejnosti

Diskusný dokument si môžete stiahnuť na nasledovných odkazoch:

Hlavný dokument

Prílohy

Vizualizácie

Chystáme nový ročník Slnovratu na Dunaji

Pripravujeme druhý ročník Slnovratu na Dunaji, verejnej prehliadky spoločenstiev a podujatí na rieke. Prizývame aktérov pôsobiacich na Dunaji a Malom Dunaji, aby uskutočnili podujatie pre verejnosť a predstavili tak ľudom rieku prostredníctvom ich aktivít. Pozvánku nájdete tu.

Výsledky druhej grantovej výzvy Dunajského fondu sú zverejnené

V druhej grantovej výzve Dunajského fondu bolo úspešných 8 žiadateľov o príspevok, medzi ktorých je celkovo rozdelených 55 400 €. Kompletné poradie žiadateľov a projektov nájdete tu.

Pozrite si krátky zostrih z 2. Fóra Dunajského fondu

Prijaté žiadosti v druhej grantovej výzve Dunajského fondu

V druhej grantovej výzve Dunajského fondu sme obdržali 23 žiadostí o podporu projektov v celkovej žiadanej výške 155 937,71 €.
V zmysle bodu 21 podmienok druhej grantovej výzvy Dunajského fondu sme akceptovali aj tie žiadosti, ktoré boli z dôvodu preťažených poštových pracovísk osobne doručené na adresu Stredoeurópskej nadácie v deň nasledujúci po termíne uzávierky, keďže dátum doručenia do nadácie bol v takomto prípade nie neskorší, než keby bola daná žiadosť poslaná poštou v deň uzávierky grantovej výzvy. 
Momentálne prebieha formálna kontrola žiadostí a po jej ukončení budú žiadosti hodnotené odbornou porotou, pozostávajúcou z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu.
O finálnej výške súm pre podporené projekty rozhodne Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Výsledok zverejníme do 15. marca 2017.

Uzávierka druhej grantovej výzvy už 15. decembra!

Už en do štvrtku 15. decembra je možné podať žiadosť o podporu projektu v grantovom programe Dunajského fondu.

Grantovú výzvu realizujeme s podporou VÚB Banky,a.s./Nadácie VÚB, spoločnosti Slovnaft, a.s., rodiny Kúšikovcov, Petra Kurhajca a Green Foundation Borisa Zeleného. 

Podrobné informácie o podmienkach výzvy nájdete tu.

Otvorili sme Druhú grantovú výzvu

S podporou VÚB Banky,a.s./Nadácie VÚB, spoločnosti Slovnaft, a.s., 

a rodiny Kúšikovcov sme vyhlásili novú grantovú výzvu. 

Podrobné informácie o podmienkach výzvy nájdete tu.

Video z podujatí Slnovratu na Dunaji 2016

RiverLab Žitný ostrov a okolie definoval spoločné priority

Výsledkom práce  úzkeho jadra pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie, zloženej z nominantov významných aktérov na Dunaji, je definícia spoločných priorít v tematických okruhoch pohybu a života na rieke. Tento súhrn priorít je otvorení diskusii, ďalším pripomienkam a prípadným doplneniam do 7.októbra 2016. Na adrese kristina@cef.sk privítame pripomienky nielen od odborníkov z expertnej siete pri pracovnej skupine RiverLab, ale od všetkých tých, ktorí na rieke pôsobia alebo sa o ňu zaujímajú. Po 7. októbri bude práca RiverLabu pokračovať hľadaním praktických riešení na dosiahnutie stanovených priorít. Na budúci rok budú výsledky tejto práce prezentované verejným aj súkromným rozhodovateľom v území.

Otvorená registrácia na II. ročník Fóra Dunajského fondu 

Registrácia na druhý ročník Fóra Dunajského fondu je otvorená, svoju účasť môžete potvrdiť na email cef@cef.sk. Fórum sa bude konať 22. septembra 2016 v Divadle Aréna, podrobný program nájdete tu.

Program Slnovratu na Dunaji na webe

Spustili sme webovú stránku www.slnovratnadunaji.sk, kde nájdete kompletný program aj profily všetkých organizátorov podujatí.

Otvorili sme RiverLab Dunajského fondu

21. apríla sa prvýkrát stretli členovia RiverLabu, pracovných skupín Dunajského fondu. Viac o myšlienke a zložení pracovných skupín nájdete tu.

Výsledky prvej grantovej výzvy

Dnešným dňom 15. apríla 2016 sú známe výsledky prvej grantovej výzvy Dunajského fondu, ktorúsme realizovali vďaka donorom VÚB banky/nadácie VÚB a spoločnosti Slovnaft, a.s. Viac informácií nájdete v sekcii Grantové výzvy.

 

Pripravujeme Slnovrat na Dunaji

Pozývame aktérov pôsobiacich na Dunaji/Malom Dunaji, aby sa zapojili do júnovej prehliadky aktivít a spoločenstiev na rieke. Pripojiť sa k Slnovratu na Dunaji môžete tým, že usporiadate podujatie alebo aktivitu pre verejnosť, prípadne sprístupníte svoje zázemie na rieke. V iac informácii nájdete v pozvánke.

 

Otvárame Prvú grantovú výzvu Dunajského fondu

Grantovú výzvzu vyhlasujeme 14. januára 2016, s podporou prispievateľov Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT, a.s, Termín pre podanie prihlášok je 29. február 2016. Podrobné podmienky a formuláre nájdete v sekcii Grantové výzvy.

 

Vystúpime na Bratislavských večeroch

Prijali sme pozvanie na podujatie Dunaj a Bratislava, ktoré 21. januára v rámci cyklu Bratislavských večerov organizuje Bratislavský okrášľovací spolok. Dunajský fond organizátorovi odporučil tému a dramaturgiu podujatia. Jeden z hostí večera je aj člen Kruhu poradcov Dunajského fondu, architekt a urbanista Peter Gero. Témou večera sú "prístavné zóny ako miesta kontaktu".

Zostrih z diskusie 1. fóra Dunajského fondu

Videozáznam z 1. Fóra Dunajského fondu

Môžete si pozrieť audiovizuálny záznam v celej verzii aj v krátkom zostrihu na našom youtube kanáli. Nájdete tu aj krátky ilustračný videospot o Dunajskom fonde.

Doplnili sme tiež fotogalériu z podujatia, ktorú si môžete pozrieť na úvodnej strane webu.

Dunajský fond na Public Spaces 2015

Sme pozvaní na medzinárodnú konferenciu o verejných priestoroch Public Spaces 1. - 2. decembra 2015, na ktorej vystúpi zástupca Stredoeurópskej nadácie Juraj Čorba s prezentáciou o Dunajskom fonde.

Pripravujeme podobu grantovej výzvy

v spolupráci s našimi prvými dvomi finančnými prispievateľmi. Grantovú výzvu na podporu verejnoprospešných projektov plánujeme vyhlásiť začiatkom roku 2016. Súbežne komunikujeme spoločne s verejnými orgánmi o možnostiach vzniku tematických odborných pracovných skupín.

ĎAKUJEME!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 1. Fóra Dunajského fondu 23.9.2015 v Aréne - partnerom, vystupujúcim, ako aj celému auditóriu. Ak si želáte byť zaradení do mailinglistu Dunajského fondu, napíšte nám na cef@cef.sk. Pokiaľ máte pripomienky, alebo podnety k dnešnému podujatiu, pošlite nám feedback na juraj@cef.sk, alebo barbora@cef.sk

Na tejto stránke, alebo mailinglistom vás budeme informovať o ďalších aktivitách Dunajského fondu.  

 

Otvorenie Dunajského fondu

23. 9. 2015

9:30 Divadlo Aréna, Bratislava

 

Podujatie je otvorené všetkým, ktorí do 11. septembra potvrdia účasť na barbora@cef.sk. (Kapacita auditória je obmedzená, uprednostnení budú tí hostia, ktorí potvrdia účasť skôr).

Pridajte váš projekt do katalógu

projektov

Ak máte záujem, aby váš projekt, alebo udalosť, ktorú plánujete realizovať,

boli listované na našej stránke, možte tak urobiť spôsobom popísaným tu.

 

Možnosti, ako sa stať partnerom

Dunajského Fondu

Prehľad možností partnerstva nájdete tu.

 

© 2015 by Dunajský Fond