Monitor

Write a catchy title...

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

MVE Eliašovce

Krajský súd dnes zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby malej vodnej elektrárne Eliašovce - Nový Život na Malom Dunaji. Súd skonštatoval, že stavebné úrady musia v územnom konaní skúmať dopady...

Projekty Pons Danubii

Projekt cyklotrasy Komárno --Kolárovo, ktorý vypracovalo už EGTC Pons Danubii. Úsek cyklotrasy spájajúci Komárno od Mŕtveho ramena Váhu a Kolárovo má dĺžku 17,4 km. V Komárome bude okolo pevností...

Ochranári vyzývajú Sólymosa

Národný park Podunajsko podporujú okrem ochranárov aj akademické elity či regionálni politici. Cieľom iniciatívy je ochrana ohrozených biotopov lužných lesov. Nový národný park by mal rozlohu 8332,98...

Čo ďalej s Južným predmestím?

Bratislavská mestská časť Staré Mesto pripravuje podklady na architektonicko-urbanistickú súťaž pre Južné predmestie Starého Mesta. „Radi by sme skultivovali a doplnili zeleň a našli optimálne...

Výsadba stromov na ostrove Sihoť

Na bratislavskom ostrove Sihoť sa začalo s ďalšou etapou výsadby nových stromov. Ide o časť plochy, na ktorej na jar tohto roka prebehla ťažba dreva až do času, kým v polovici apríla výrub nebol...

INDUSTRIAL DAY IV.

V polovici novembra sa v design factory uskutočnilo ďalšie vydanie projektu Industrial Day venované bratislavskému Zimnému prístavu. Bol to deň plný odborných prednášok, exkurzia v prístave a výstava...

Dom lodníkov v Zimnom prístave

Starý Dom lodníkov začali stavať v roku 1940 vo funkcionalistickom štýle, tak aby niektorými prvkami pripomínal loď. Kedysi budova slúžila posádkam z lodí, ktoré kotvili v prístave, v súčasnosti však...

Eurovea 2

Pripravovaná druhá fáza s predpokladanou investíciou vo výške 300 miliónov eur rozšíri Euroveu zhruba o necelú polovicu plochy súčasného nákupného centra, zato o niečo viac bude kancelárií a bytov...

Zimný prístav aka nová štvrť na bývanie

Bratislava sa stáva svedkom vytláčania priemyslu, ktorý sa prirodzene zhlukoval v okolí riečneho prístavu na Dunaji, do okrajových častí mesta, a vzniku nových štvrtí. Teraz nastáva otázka ako ďalej...

Nová lodenica v Karlovej Vsi

Bratislavskí mestskí poslanci schválili v rozpočte na rok 2017 uvoľnenie 335 012 eur, ktoré sú účelovo viazané na výstavbu lodenice v Karloveskej zátoke. Peniaze pochádzajú z predaja pozemkov v...

Lesopark pre rekreantov alebo poľovníkov

Bratislavský lesopark slúži aj na rekreáciu aj na poľovačky, a to je práve zdrojom problémov. Stalo sa už viackrát, že rekreanti museli ustúpiť poľovníkom.Ochranári preto žiadajú väčšiu kontrolu...

Hotel Danube

Vynovený Hotel Danube - namiesto multifunkčného centra z neho bude len zrekonštruovaný hotel, ktorý otvoria už na jar 2017.

Plavebné opatrenie

Dopravný úrad vydal plavebné opatrenie o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj.

Mosty medzi Maďarskom a Slovenskom

Medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska sa môže podpísať nová dohoda o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej hranici. Jej návrh...

Bude film o histórii Dunaja

Ekológ a filmár Erik Baláž, ktorého filmy sa už dostali do National Geographic a odtiaľ do sveta. Jeho veľkým snom je pripraviť film o rieke Dunaj.

Kultúra nesmie vytlačiť priemysel

Šéf prístavov o novej architektonickej štúdii na Zimný prístav nevie nič, ale na druhej strane, cíti náznaky zmeniť povahu prístavu, ale akýkoľvek takýto zámer si vyžaduje diskusiu s nimi a zatiaľ ich...

Sólymos a NP Podunajsko

Minister poukázal na to, že otázka desiateho národného parku sa rieši dlhodobo. Vytvoriť ho má podľa jeho slov zmysel len vtedy, keď bude jasné, ako ho možno prevádzkovať i financovať.

PLAVEBNÉ OPATRENIE

Dopravný úrad:13. 01.2017 od 14:00 hod. povoľuje prevádzku prievoznej lode na km 24,6 VDG aod 14.1.2017 od 8:00 hod. ruší zákaz plavby od rkm 1859,000 po rkm 1792,00 s tým že v uvedenom úseku bude...

Write a catchy title...

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

MVE Eliašovce

Krajský súd dnes zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby malej vodnej elektrárne Eliašovce - Nový Život na Malom Dunaji. Súd skonštatoval, že stavebné úrady musia v územnom konaní skúmať dopady...

Projekty Pons Danubii

Projekt cyklotrasy Komárno --Kolárovo, ktorý vypracovalo už EGTC Pons Danubii. Úsek cyklotrasy spájajúci Komárno od Mŕtveho ramena Váhu a Kolárovo má dĺžku 17,4 km. V Komárome bude okolo pevností...

Ochranári vyzývajú Sólymosa

Národný park Podunajsko podporujú okrem ochranárov aj akademické elity či regionálni politici. Cieľom iniciatívy je ochrana ohrozených biotopov lužných lesov. Nový národný park by mal rozlohu 8332,98...

Čo ďalej s Južným predmestím?

Bratislavská mestská časť Staré Mesto pripravuje podklady na architektonicko-urbanistickú súťaž pre Južné predmestie Starého Mesta. „Radi by sme skultivovali a doplnili zeleň a našli optimálne...

Výsadba stromov na ostrove Sihoť

Na bratislavskom ostrove Sihoť sa začalo s ďalšou etapou výsadby nových stromov. Ide o časť plochy, na ktorej na jar tohto roka prebehla ťažba dreva až do času, kým v polovici apríla výrub nebol...

INDUSTRIAL DAY IV.

V polovici novembra sa v design factory uskutočnilo ďalšie vydanie projektu Industrial Day venované bratislavskému Zimnému prístavu. Bol to deň plný odborných prednášok, exkurzia v prístave a výstava...

Dom lodníkov v Zimnom prístave

Starý Dom lodníkov začali stavať v roku 1940 vo funkcionalistickom štýle, tak aby niektorými prvkami pripomínal loď. Kedysi budova slúžila posádkam z lodí, ktoré kotvili v prístave, v súčasnosti však...

Eurovea 2

Pripravovaná druhá fáza s predpokladanou investíciou vo výške 300 miliónov eur rozšíri Euroveu zhruba o necelú polovicu plochy súčasného nákupného centra, zato o niečo viac bude kancelárií a bytov...

Zimný prístav aka nová štvrť na bývanie

Bratislava sa stáva svedkom vytláčania priemyslu, ktorý sa prirodzene zhlukoval v okolí riečneho prístavu na Dunaji, do okrajových častí mesta, a vzniku nových štvrtí. Teraz nastáva otázka ako ďalej...

Nová lodenica v Karlovej Vsi

Bratislavskí mestskí poslanci schválili v rozpočte na rok 2017 uvoľnenie 335 012 eur, ktoré sú účelovo viazané na výstavbu lodenice v Karloveskej zátoke. Peniaze pochádzajú z predaja pozemkov v...

Lesopark pre rekreantov alebo poľovníkov

Bratislavský lesopark slúži aj na rekreáciu aj na poľovačky, a to je práve zdrojom problémov. Stalo sa už viackrát, že rekreanti museli ustúpiť poľovníkom.Ochranári preto žiadajú väčšiu kontrolu...

Hotel Danube

Vynovený Hotel Danube - namiesto multifunkčného centra z neho bude len zrekonštruovaný hotel, ktorý otvoria už na jar 2017.

Plavebné opatrenie

Dopravný úrad vydal plavebné opatrenie o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj.

Mosty medzi Maďarskom a Slovenskom

Medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska sa môže podpísať nová dohoda o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej hranici. Jej návrh...

Bude film o histórii Dunaja

Ekológ a filmár Erik Baláž, ktorého filmy sa už dostali do National Geographic a odtiaľ do sveta. Jeho veľkým snom je pripraviť film o rieke Dunaj.

Kultúra nesmie vytlačiť priemysel

Šéf prístavov o novej architektonickej štúdii na Zimný prístav nevie nič, ale na druhej strane, cíti náznaky zmeniť povahu prístavu, ale akýkoľvek takýto zámer si vyžaduje diskusiu s nimi a zatiaľ ich...

Sólymos a NP Podunajsko

Minister poukázal na to, že otázka desiateho národného parku sa rieši dlhodobo. Vytvoriť ho má podľa jeho slov zmysel len vtedy, keď bude jasné, ako ho možno prevádzkovať i financovať.

PLAVEBNÉ OPATRENIE

Dopravný úrad:13. 01.2017 od 14:00 hod. povoľuje prevádzku prievoznej lode na km 24,6 VDG aod 14.1.2017 od 8:00 hod. ruší zákaz plavby od rkm 1859,000 po rkm 1792,00 s tým že v uvedenom úseku bude...