Začala sa realizácia projektu DANUrB+

Prostredníctvom svojich aktivít v rámci Dunajského fondu sa Stredoeurópska nadácia stala partnerom medzinárodného projektu DANUrB+, podporeného z programu Interreg – Dunajský nadnárodný program. Do projektu sú zapojené organizácie zo 6 krajín, jeho hlavným cieľom je podpora miestneho rozvoja a zvýšenie atraktívnosti podunajských oblastí pre domáci a medzinárodný cestovný ruch. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Publikované: