Jarné čistenie brehov Dunaja

Zapojili sme sa do tejto iniciatívy aby sme spoločnými silami prispeli k čistote brehov riek a ďalších vodných tokov na Žitnom ostrove a v jeho okolí. Počas dvoch nasledujúcich víkendov v rôznych lokalitách vyčistíme brehy Dunaja, Malého Dunaja, Klátovského ramena a Váhu. 

Dobrovoľníci so záujmom zapojiť sa, kontaktujte prosím: kukkonia@kukkonia.sk

 

Lokality: 

- oba brehy Klátovského ramena,

- brehy Malého Dunaja a úseku Jahodná-Topoľníky,

- brehy kanálov v Povode, vo Vrakúni a v Dolnom Bare,

- brehy Starého a Nového Klátovského kanála v Malých Dvorníkoch

- príjazdová cesta v Malom Blahove,

- brehy Váhu v Kolárove,

- brehy Dunaja

Publikované: