Pripravujeme piaty ročník Slnovratu na Dunaji

Po minuloročnej prestávke spôsobenej pandémiou sme sa rozhodli pripraviť jubilejný piaty ročník prehliadky podujatí a komunít na rieke. Napriek neistote a pretrvávajúcim zmenám sa prihlásili viac ako dve desiatky podujatí, ktoré spolu tvoria celojúnový program aktivít od Bratislavy až po Štúrovo. Viac informácií nájdete na www.slnovratnadunaji.sk

 

Publikované: